Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami Przedszkole w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Przedszkole Strona główna

Ramowy rozkład dnia - zerówka

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

8:00–8:10 Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy z kalendarzem. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.
8:10- 8:30 Śniadanie. Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych. Kulturalne spożywanie posiłków. Czytanie na jadalni.8:30-8:45 Mycie zębów w małych grupach. Zabawy integrujące grupę.
8:45- 9: 15 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela.
9:15-10:15 Zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy wyznaczone przez kierunki aktywności dzieci, diagnoza, praca indywidualna w ramach programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10:15-11:00 Zajęcia z zakresu działalności plastyczno-technicznej, ruchowej, zabawy muzyczno-ruchowe
11:00-11:10 Przygotowanie do obiadu.
11:10-11:30 Obiad
11:30- 12:30 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe organizowane w całą grupą (dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku).
12:30-13:00 Realizacja programów edukacyjnych, zabawy matematyczne, rozwijanie zainteresowań dzieci, gry stolikowe.