Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami Przedszkole w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Przedszkole Strona główna

Ramowy rozkład dnia

 
6:30 - 8.15 - Schodzenie sie dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcje wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na  tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.15 - 8.30 - Zabawy ruchowe.
8.30 – 8.40 - Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:40 – 9.10 - Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9.15 - 10.00 - Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.00 - 11.00 - Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
11.00 - 12.00 - Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze (dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku). Realizacja programu „Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch”
12.00 - 12.10 - Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad.
12.30 - 12.50 - Słuchanie bajek literackich i muzycznych, zabawy dowolne, odpoczynek, relaksacja, zabawy masami plastycznymi.
12.45 - 13.00 - Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do leżakowania.
13.00 - 14.00 - Leżakowanie.
14.00 - 14.30 - Czynności porządkowo-higieniczne. Podwieczorek.
14.30 - 15.30 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci do domu.