Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami Przedszkole w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Przedszkole Strona główna

Ramowy rozkład dnia

6:30 - 8.15 - Schodzenie sie dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji
pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcje wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na  tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
 
8.15 - 8.30 - Zabawy ruchowe.
 
8.30 - 8.45 - Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
 
8.45 - 9.15 - Śniadanie.
 
9.15 - 10.00 - Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 
10.00 - 10.40 - Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
 
10.40 - 11.40 - Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze. 
  
11.40 - 11.55 - Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.
 
11.55 - 12.25 - Obiad.
 
12.25 - 12.50 - Słuchanie bajek literackich i muzycznych, zabawy dowolne, odpoczynek, relaksacja i wizualizacja.
 
12.45 - 13.00 - Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do leżakowania.
 
13.00 - 14.00 - Leżakowanie.
 
14.00 - 14.15 - Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
 
14.15 - 14.30 - Podwieczorek.
 
14.30 - 15.30 - Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci do domu.