Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami Przedszkole w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt z nami
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Przedszkole Strona główna

Innowacja pedagogiczna

 
 
W roku szkolnym 2018/2019
w naszym przedszkoluprowadzona
jest innowacja pedagogiczna
,,Kraina zabawy”
 
        ,,Kraina zabawy” to zajęcia oparte na ćwiczeniach z elementami Ruchu Rozwijającego W. Shebrne. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi to jest, tak zwanego baraszkowania. Zabawy takie prowadzone są z dzieckiem na podłodze. Jest w nich dużo ciepła, miłości, bliskości. Dodatkowo dziecko w czasie zajęć rozwija swoją sprawność ruchową, ćwiczy orientację w schemacie własnego ciała, zaczyna odczytywać własne położenie w przestrzeni. W czasie tych zajęć dziecko poznaje również lepiej swoich kolegów i koleżanki integrując się z nimi, a także utrwala zasady bezpiecznego zachowania i zgodnej zabawy. Również i rodzice będą mieli możliwość radosnego spędzenia czasu z dzieckiem w przyjaznym otoczeniu. Celem tych spotkań jest również lepsze zapoznanie się ze sobą rodziców, rozmowa, wymiana doświadczeń.
Innowacyjność prowadzonej metody polega na:
- poszerzeniu wiedzy: matematycznej (pojęcia przestrzenne, miary, kształt, kierunki),
- społeczno –zdrowotnej (aktywności kształtujące świadomość ciała wraz z przemieszczeniem go w przestrzeni są skierowanie na rozwój zdolności nazywania części ciała, poruszania nimi i rozumienia, jak ze sobą współdziałają oraz na powstawanie pytań „Jak czuję się ze swoim ciałem i zdolnością do poruszania się?”, „Czy czuję się pewnie, gdy ciało się porusza?”),
- zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności: uczenia się (rozwój umiejętności uczenia się może pomóc dzieciom w badaniu, rozwijaniu, i tworzeniu podstawowych wzorców ruchowych i działań, które mogą wykonywać), oceniania i poprawy działania (opanowanie tego zagadnienia pomoże dzieciom rozwinąć ich umiejętność słuchania i zdolność współpracy z innymi, dzielić się pomysłami w poszukiwaniu różnych rozwiązań i możliwości, stać się świadomym potrzeb innych),
- socjoterapeutycznym charakterze zajęć,
- rozwijaniu relacji interpersonalnych (praca w parach, w grupach, odpowiedzialność za drugą osobę) - włączenie rodziców do wspólnych zabaw z dziećmi (wytworzenie głębokiej emocjonalnej więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem),
- stworzeniu rodzicom możliwości własnego, osobistego rozwoju przy boku ich dziecka.
 
 
 
 
W roku szkolnym 2016/2017 w naszym przedszkolu prowadzone były zajęcia z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherbonrne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
 
 
W roku szkolnym 2014/2015 w naszym Przedszkolu prowadzona  była innowacja pedagogiczna, zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty, opracowanych zgodnie z przepisami dotyczącymi działalności innowacyjnej publicznych placówek oświatowych. 
 
 
 
"WESOŁE ĆWICZENIA Z RODZICAMI - ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE"
 
Poprzez realizację innowacji  pragniemy doprowadzić do przeżywania radości i satysfakcji ze wspólnie spędzonego czasu rodzica z dzieckiem. Poprawa zachowania dziecka w obszarze „ja – dorosły” wpłynie pozytywnie na jego kontakty z innymi dorosłymi. W czasie wspólnych ćwiczeń z dzieckiem   rodzic może przyglądać się swoim relacjom z dzieckiem, pogłębiać je, kształtować i rozwijać swoje umiejętności wychowawcze. Może też dowiedzieć się więcej o dziecku i o sobie w kontakcie z nim, a dzięki temu być bardziej świadomym potrzeb dziecka i swoich. Uczy się także nowych form spędzania czasu z dzieckiem, wspólnych zabaw i ćwiczeń. Rodzic ma też szansę uświadomić sobie, że to on jest odpowiedzialny za kształtowanie relacji między nim a dzieckiem, a także poczuć jak ważny jest dla dziecka.